அறிவித்தல்

23/10/2023 கேதாரகௌரி விரதாரம்பம் மாலை 06.00 மணிக்கு பூஜை ஆரம்பமாகும். 12/11/2023 கேதாரகௌரி விரத நிறைவு மாலை 06.00 மணிக்கு பூஜை ஆரம்பமாகும். பரிபாலனசபை