பூஜை நேரங்கள்

திங்கள்: 19:00 மணிக்கு
செவ்வாய்: 19:00 மணிக்கு
புதன்: 19:00 மணிக்கு
வியாழன்: 19:00 மணிக்கு
வெள்ளி: 11:00 மணிக்கு காலைப்பூஜை | 17:30 மணிக்கு அபிஷேகம் | 19:00 மணிக்கு பூஜை
சனி: 19:00 மணிக்கு
ஞாயிறு: 19:00 மணிக்கு