பூஜை நேரங்கள்

[table th=”0″]
திங்கள்:, 19:00 மணிக்கு
செவ்வாய்:, 19:00 மணிக்கு
புதன்:, 19:00 மணிக்கு
வியாழன்:, 19:00 மணிக்கு
வெள்ளி:, 11:00 மணிக்கு காலைப்பூஜை | 17:30 மணிக்கு அபிஷேகம் | 19:00 மணிக்கு பூஜை
சனி:, 19:00 மணிக்கு
ஞாயிறு:, 19:00 மணிக்கு
[/table]